HH-lokalhistorie
    
§ Artikler
§ Kort
§ Vejviser

© Ulla Bech    

  Artikeloversigt  -  Nyeste artikel  
 

Idrætsforeningen

- det festlige fællesskab

Om artiklen:
Siden er opsat af Ulla Bech i 2002 på baggrund af den gamle foreningsprotokols referater.
 
 
Ved gennemlæsning af foreningsprotokollen kan man finde mange sjove oplysninger om idrætsforeningens første år og den atmosfære, der herskede omkring idrætsudøvelsen i sognet. Det er der kommet nedenstående lille historie ud af.

Foreningens fødsel

Mandag d. 14. februar 1944 afholdtes et møde i Herringløse Forskole med det formål at starte en idrætsforening. Købmand Poul Simonsen fra den gamle købmandsbutik på Sengeløsevej blev formand og barberer Helmuth Jensen næstformand. Da det jo ikke er gratis at drive en sådan forening, blev man enige om at fastsætte et kontingent på 5 kr halvårligt for aktive mænd, 4 kr for kvinder og 2 kr for børn.

Det var især piger og karle fra gårdene, der var glade for at få et fælles mødested i byen med et aktivt fællesskab. Man startede med et herre fodboldhold, to herre håndboldhold og to pige håndboldhold. Allerede den første sæson spillede junior pigeholdet ved Amtsmesterskabet - og vandt!

Ud over idrætsaktiviteter arrangeredes foredrags- og filmaftener samt fester med dans til levende musik, dillettantteater, ringrid-ning m.v. Et arrangement, der tiltrak mange medlemmer ved vintertid det første år, var et arrangement i hovedskolen (den strå-tækte), hvor landstræner Sophus Nielsen bl.a. viste en landskampfilm! Der mødte 60 deltagere.

 

På billedet herover ses Herringløse Forskole ved 1900-tallets start. Foto fra postkort findes på Det Kgl. Bibl.
 

 

Det næste arrangement i idrætsforeningen var julefesten i Forskolen med fælles kaffebord, hvor 95 personer havde tilmeldt sig. Der må have været lidt trangt! Pastor Munk fra Aagerup talte smukt og muntert om julefesten og sporten. Derefter fortsatte man med at afsynge sange skrevet af hjemlige kræfter, og der afholdtes lotteri.

Efter kaffebordet var der dans til kl. 24, hvor både unge og gamle dansede 'swing' af hjertens lyst eller forfriskede sig i Frk. Ras-mussens (forskolelærerindens) køkken med en sludder over den rationerede 1 pilsner eller sodavand pr. person. Festen afsluttedes med at alle sang "altid frejdig". Foreningens opstart var naturligvis præget af den tyske værnemagts besættelse af Danmark. Som eksempel på dette kan nævnes, at man først i 1947 fik tilladelse fra Direktoratet for Vareforsyning til at købe 11 fodboldtrøjer, og man kunne sandelig ikke frit vælge farve.

 

 

 
Vidste du at:
I  2004 havde Herringløse Idræts-forening (HIF) 60 års jubilæum. HIF havde på dagen inviteret alle nuværende og tidligere personer med interesse i idrætsforeningen til en festlig eftermiddag.
HIF fik fodbolde i jubilæumsgave
Ca. 75 pers. var fremmødt. Salen var "pyntet" med billeder og spillertrøjer fra årene, der er gået. Efter velkomst og en lille omtale af HIF, som den fungerer i dag, bød formand, murermester Mogens Svitzer, på lidt spiseligt og noget til at slukke tørsten med.
Blandt de indbudte gæster var borgmester Evan Lynnerup , som holdt tale. Han glædede sig på foreningens vegne over, at det kunne lade sig gøre at holde hjulene i gang i sådan en lille forening. Borgmesteren havde en stor sæk med fodbolde med som gave fra Gundsø kommune.
Blandt gæsterne var også Benny Jensen, som HIF havde inviteret som æresgæst. Benny, som er datter af HIF's  første formand Poul Si-monsen, havde sammen med ven-inden Lise Larsen fra Hvedstrup lavet en billedcollage fra HIF's 'unge dage' , hvor der var påsat navne på alle personer. Endvidere fortalte de begge om HIF's første år med håndbold og fodbold og ikke mindst om de mange fester de også holdt  bl.a. ved Hvedshøj.
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top