HH-lokalhistorie
    
§ Artikler
§ Kort
§ Vejviser

© Ulla Bech    

  Artikeloversigt  -  Nyeste artikel  
 

A.P. Hansen

Om artiklen:
Siden er redigeret af Ulla Bech i 2010.
Nedenstående afsnit er del-3 ud af  3 af historien 'Rutebilen i gadekæret'. De øvrige 2 dele kan nås via links i bunden af siden.

Dette afsnit er skrevet på baggrund af en artikel i Jul i Roskilde, 2002: "A. P. Hansen's Bustrafik", af Henning Birkelund Hansen, søn af A. P. Hansen. Desuden er tilføjet oplysninger omkring A. P. Hansens herkomst med baggrund i arkiv-undersøgelser.

 

En farverig person

I landsbyen fortælles det - og det underbygges af en gammel retsafgørelse i Kbh.'s Amts Nordre Birketing - at A. P. Hansen var resultatet af et intimt møde mellem en ugift pige, Ane Rasmusdatter, som tjente på gården Birkelund i Herringløse, og gårdens 'proprietær', Andreas Frederik Beyer. Han var enkemand, og hun holdt hus for ham. Det var i 1879, sådan var det, og der er nok ikke så meget yndigt at sige om det - den slags hændte af og til for piger i tjeneste - og for proprietærer - også andre steder. Beyer blev dømt til af give årlige bidrag til barnet til det fyldte 14. år, selvom han hævdede, at han faktisk dårligt havde råd! Grundet Anes enkle herkomst, var bidraget alligevel ikke helt nok til at 'ordne' problemet i sin helhed. Bidraget dækkede ikke, hvad det kostede at sætte drengen i pleje, og hun måtte ty til bortadoption - og så i øvrigt se at finde sig en ny plads.

Anders Peter, som drengen hed, kom til at vokse op i nabolandsbyen Hvedstrup i samme sogn. Her havde hans adoptivforældre, Anders Hansen og Christiane Frederiksdatter, et lille hus ved gadekæret. Sin skolegang havde han derfor i Herringløse skole, og sin uddannelse som maler fik han i en anden nabolandsby, Aagerup, hos malermester Søren Jensen. Drengen blev senere blandt flere initiativer stifter af et stort rutebilselskab i Roskilde, hvor han naturligvis selv malede sine rutebiler - men han blev også på andre måder en 'farverig' person.

Maleruddannelsen kom han i starten især til at bruge i det lakereri i Roskilde Cykellager på Algade 56, som han oprettede med sin hustru i 1914. Her fik gamle brugte cykelstel en renæssance efter slibning, fornikling, maling og kunstfærdig stafering. Ejendommen havde ægteparret købt i 1910 og A.P.s far fra Hvedstrup, Anders Hansen, fik i sin sidste tid som enkemand også bolig her.

Henning Birkelund Hansen fortæller, at hans far var en meget musikalsk person, og han spillede mange forskellige instrumenter. Fløjten blev dog det foretrukne instrument. Da rutebil-kørslen startede i 1920'erne, var vintertiden den travle tid, og om sommeren blev flere af rutebilerne udnyttet til turistkørsel, foreningsudflugter m.m. Når A. P. Hansen selv kørte disse udflugter, havde han altid fløjten og sangbøger med. Under ophold på turen blev der så fløjtet og sunget fællessang.
 

 
 

Ud over at være meget musikalsk, var A.P. Hansen fra barndommen meget interesseret i mekanik og teknik, og det kan derfor ikke undre, at han var en af de første i Roskilde, som kunne sætte sig op på en motorcykel af mærket Ellehammer, og senere i et automobil - trehjulet - hvis forhjul blev styret med en lang styrestang. Da bilerne kom mere frem, købte A.P. en Ford og startede droske-kørsel.

Imidlertid fik A.P. hurtigt interesse for rutebil-kørselen, og hans første rute blev Roskilde - Hove Mølle. Ruten udgik herfra om morgenen, for her boede chaufføren, og det  var jo ganske praktisk. Senere kom adskillige andre ruter til, som krævede investering i nye bygninger i Roskilde. Den tidligere malerforretning og cykelforretning i Algade 56 blev nedlagt, og bygningen tilbageført til beboelse.

Da Anden Verdenskrig brød ud i 1939, blev det imidlertid vanskeligt at drive rutekørsel. Rutebilerne skulle køre med gas-generator. Der kørtes nu kun med een rutebil, og de øvrige tre blev klodset op indtil videre. Firmaet måtte under krigen supplere sine indtægter med tørvegravning. Sønnen Holger stod for gravning og for transporten med en af rutebilerne, der var blevet tømt for indmad og bygget om til lastvogn.

Den 4. januar 1943 døde A. P. Hansen, og hustruen Marie og flere sønner overtog og førte selskabet videre. Det gik rigtig godt efter de magre krigsår. Denne spændende fortsættelse af firmaets historie kan læses i Jul i Roskilde 2002.
 

 

Læs de øvrige dele af historien om A. P. Hansen her:

- Del-1:  Rutebil-ruten Roskilde-Jyllinge
- Del-2:  Med chaufføren til doktoren  (forrige)
- Del-3:  A.P. Hansen  (denne side)


 

 

 

 
Tip:
Vil du vide mere om det lille hus ved gadekæret, hvor A.P. Hansen voksede op, kan du evt. kigge på de basisoplysninger, der knytter sig til ejendommen Ved Kæret 21 i Hvedstrup, (Matr. nr. 16a). 

Slå vejnavnet op under hoved-menuens vejviser og find:

'Matriklens side'

  

      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top