© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Hvedstrup ejendommen - hvem var ejerne?

Hvedstrupvej 42  - matr. nr. 01b  (Lillemarksgård)  (samt vej nr. 01n)   
 
 

Dato Ejer Bemærkninger Kilde
... Præsteembedet Aarlig Arvefæsteafgift til Hvedstrup Præstekald:
2 Tdr. Byg pr. Td. Land g.M ,
arealet er 20 2620/14000 Tdr. Land J.,
der betales med Penge efter det foregaaende Aars Kapiteltaxt m. 4 Kr. pr. Td. Byg hver 1. Oktober og resten hver 1. Marts samt i Recognition ved Eierskifte : lig det sidste Aars Afgift.
 
Realregister tingbog LAS
... ... ... ...
. . 'Landbrugsejendom'

Hartkorn:
1 Td. 6 Skp 1 Fdk 2 Alb.
 

Realregister tingbog Roskilde Ret.
28-03-1877
(dateret)
28-01-1878
(læst)
Jens Pedersen Auktionsskøde til Jens Pedersen på matr. 1b Realregister tingbog LAS
16-12-1907
(læst)
Bodil Hansdatter Tilladelse til Hensidden i uskiftet Bo som Adkomst for Jens Petersens Enke, Bodil Hansdatter. Realregister tingbog LAS
21-06-1910
(dateret)
28-11-1910
(læst)
Christian Edvard Jacobsen Skøde fra Bodil Hansdatter til Christian Edvard Jacobsen Realregister tingbog LAS
04-07-1916
(dateret)
17-07-1916
(læst)
Johan Nielsen Skøde til Johan Nielsen Realregister tingbog LAS
26-09-1917
(dateret)
08-10-1917
(læst)
Johan Frederik Larsen Skøde til Johan Frederik Larsen Realregister tingbog LAS
20-09-1918
(dateret)
23-12-1918
(læst)
Ole Nielsen Olesen Skøde til Ole Nielsen Olesen Realregister tingbog LAS
11/05-1921
(læst)
Hans Jørgensen Fogedudlægsskøde til Hans Jørgensen Realregister tingbog Roskilde Ret.
       

Hvedstrupvej 42 , matr. 01 n (adgangsvej):

Dato Ejer Bemærkninger Kilde
...... ... Matriklen udskilt i forb. m. udstykningen af matr. 01b fra 01a. UB.
17/02-1908   Servitut:
Adkomst lyst servitutstiftende ang. pligt til at opføre og vedligeholde hegn mod den til Præstegården tilbageblivende del af matr. 1a.
Realregister tingbog Roskilde Ret.
31/07-1928   Servitut:
Tilladelse for NESA til anbringelse af el-master.
Realregister tingbog Roskilde Ret.
24/01-1950   Servitut:
Forbud mod beplantning på 1 n.
Realregister tingbog Roskilde Ret.
24/01-1950   Skøde til Hans Jørgensen Realregister tingbog Roskilde Ret.
       

  
  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top